Med tett oppfølging av aksjefond og ETF

Home | Markedskommentar | Kontakt
Disiplinert tilnærming

Hva kreves

Å implementere en filosofi som dette, kommer ikke av seg selv. Det stiller krav til disiplin såvel som til at ens veivalg ikke skal styres av subjektiv gjetning om fremtiden. 

Felles grunnkonsept

Tjenestene følger alle et sett med utprøvde, formelbaserte regler som hver eneste dag oppdateres med fond- og markedsinformasjon, og som frikoblet fra følelsesmessige innfall tar stilling til hvordan kundenes sparing skal disponeres.

Valgene bygger på analyse og erkjennelse av de faktiske forhold og ikke på spådommer eller antagelser om hva som kan skje de neste ukene og månedene. For oss er det uviktig å ta stilling til om børsindeksen skal være høyere eller lavere om 6 måneder og vi deltar ikke i offentlig synsing om hvilken vei markedene skal gå.  Fleksibiliteten ligger nettopp i på kort varsel å kunne ta del i de sektorer som går bra og å kunne flytte til trygge rentefond når det er påkrevd.

Fokus på prosess, fordelaktige odds og tid

Det er (minst) to metoder som benyttes i forbindelse med aksjeinvesteringer, og et alltid omstridt spørsmål er hva som er mest pålitelig; Kvantitativ analyse (sannsynligheter) eller subjektiv evaluering (intuisjon)? Her finnes ikke noen fasit, men vi holder på at en strukturert tilnærming sannsynligvis over tid vil gi bedre uttelling enn en serie med avgjørelser basert på intuisjon. Årsaken er at en kvantitativ prosess kan utvikles, evalueres og gjennomføres på en entydig måte, mens veien frem til intuitive beslutninger vanskelig kan dokumenteres og repeteres.

Vi vet at resultatene på kort sikt vil variere og i perioder også være utilfredsstillende. Det henger sammen med at forventet utfall av sannsynlighetsbaserte metoder, vanskelig kan fastslås i løpet av et begrenset tidsrom der tilfeldig ”støy” kan ha negativ effekt. Men har en et statistisk fortrinn, og lar dette fortrinnet få virke en rekke ganger eller over tilstrekkelig tid, vil en slik prosess sannsynligvis akkumulere betydelig meravkastning.