Med tett oppfølging av aksjefond og ETF

Home | Markedskommentar | Kontakt

 

Etiske retningslinjer

 

Grunnleggende prinsipper for virksomheten.

Investering i aksjer og fond fremstår  ofte som et komplekst område; mye av det som skjer i markedene, kan synes paradoksalt og med utfall motsatt av hva intuisjon skulle tilsi.  Konvensjonell viten om hva som skulle fungert, virker gjerne heller ikke så bra.

Rådgiveren ivaretar derfor en kritisk rolle når han skal fortolke dette utfordrende landskapet for sine klienter med henblikk på jevn porteføljeutvikling over tid.

Vi tar på alvor våre kundeforhold og det at vi er betrodd betydelige deler av kunders sparing - midler som vanskelig kan erstattes.  Dette forplikter og hos Q-Funds ser vi det som viktig å:

  • utvikle og gjennomføre strategier for merverdi gjennom attraktive resultater fremfor attraktive markedstiltak og innpakning.

  • satse på transparens - enhver skal kunne forstå hva som foretas med sin sparing.

  • ta et rimelig honorar for det vi leverer - og å arbeide hardt for å fortjene det.

  • unngå interessekonflikter - og ivareta dem med åpenhet om noen skulle oppstå.

  • ha kunder som er komfortabel med vår tilnærming gjennom direkte dialog og informative nettsider.