Med tett oppfølging av aksjefond og ETF

Home | Markedskommentar | Kontakt  • Våre tjenesterOppfølging av Unit Link:

Vi tilbyr oppfølging av din igangværende unit link. Se våre resultater for livrente eller pensjonssparing i:
   Vital Link
   Skandia Life

Kontakt oss for mer informasjon.Fond

I steden for å pløye gjennom utallige oversikter med fondsavkastning eller brosjyrer om infløkte spareprodukter, kan du kontakte oss for informasjon om hvordan din sparing - på en oversiktlig måte - kan ivaretas med kontrollert risiko og realistisk gevinstpotensial. Det dreier seg om ærlig bruk av gode aksjefond - ingen finurlig konstruerte sammenstillinger eller belånte pakker.


Daglig oppfølging av dine avtaler

Dersom du ønsker å dra nytte av aksjefondene som tilbys - men hverken kan eller har anledning til å gjøre det som kreves, kan dette være den endelige løsningen: 

  • Daglig følger vi utviklingen for aksjemarkedene samt norske og internasjonale aksjefond.

  • Om nødvendig justeres din fondssammensetning for ikke å forbli i fond som sakker akterut.

  • For å unngå tap anser vi rentefond som et fullverdig alternativ som anvendes i korte eller lange perioder.