Med tett oppfølging av aksjefond og ETF

Home | Markedskommentar | Kontakt


Selskapets historie

Organisasjonens røtter går tilbake til tidlig 90-tallet, men ble etablert i sin nåværende form for i januar 2004.

Selskapets forvaltning bygger på over 25 års erfaring med aksjemarkedenes opp- og nedturer. Spesielt har opplevelse av brutale nedgangsperioder og konsekvensen av ikke å ta affære i slike, gitt bitter lærdom som i 1999 ble utgangspunkt for en numerisk analytisk tilnærming til investeringer. Dette la grunnlaget for en bevisst risikobegrensende strategi som bl.a. holdt porteføljer uten tap gjennom årene 2000-2003. Beslutningsmodellen er senere videreutviklet og har siden 2005 vært benyttet for oppfølging av porteføljer for Q-Funds' kunder.

Mens mange investorer led betydelige tap under finanskrisen, unngikk våre kunder kursfall på sine investeringer fordi de ikke var investert i aksjer da markedene falt.