Med tett oppfølging av aksjefond og ETF

Home | Markedskommentar | Kontakt

 
Første prioritet: Trygge verdiene og begrense risikoen knyttet til sparingen
 
Viktig andre prioritet: Verdiøkning
 
Suksessfaktor: Årvåken oppfølging, hver dag