Med tett oppfølging av aksjefond og ETF

Home | Markedskommentar | Kontakt

Mer om
Bakgrunn
LangsiktighetVi tjener penger ved ikke å tape penger.

Målsetting

Hovedmålet er å trygge så vel som å øke verdien av våre kunders oppsparte midler.

Mens de fleste starter med å sette avkastningsmål og å foreslå sparealternativer basert på en antatt fremtidig utvikling i ulike markeder, tar vi utgangspunkt i markedet slik det til enhver tid oppfører seg og agerer i forhold til dette. Ambisjonen er å få godt utbytte av oppgangsperioder og i størst mulig grad "berge nullen", dvs. begrense verdiforringelse, i nedgangsperioder. 

Dette oppnås med metoder som tar sikte på å lykkes i både stigende og synkende markeder. Gjennomføringen skjer ved aktiv oppfølging og unike kvantitative analyser som eliminerer behovet for synsing og investeringsvalg basert på magefølelse.

Langsiktig sparing

Vår erfaring er at suksess med langsiktig fondssparing hverken bestemmes av hvor lenge en har vært investert eller hvor mye en har tjent i oppgangsperioder. Langt viktigere for suksess er om og hvor mye av beholdningen en klarer å bevare i nedgangsperioder.

Vi har tro på langsiktig sparing, men ikke i betydning av den utbredte kjøp-og-hold-filosofien. I stigende markeder fungerer gjerne en passiv kjøp-og-hold-tilnærming meget godt. Men når markedene snur og pilene peker nedover, sitter den passive investor i en verst tenkelig posisjon.
Faktisk utvikling av forvaltet pensjonssparing i Skandia Life siden oktober 2000 sammenlignet med utvikling i MSCI verdensindeks.

Dette illustrerer fordelene med en strategi som aktivt søker å unngå forvitring av sparesaldo i svake børsperioder.