Med tett oppfølging av aksjefond og ETF

Home | Markedskommentar | Kontakt
Investeringsmodell

Grunnleggende i virksomheten er kontinuerlig fokus på modeller for identifisering av trender, samtidig som vi med interesse følger med på hva andre foretar seg innen dette området. Vi har sett mange metoder og teknikker og har gjort oss opp en mening om hvilke tilnærminger som kan tilføre noe, og ikke minst hva som tilsynelatende fungerer, men som ved nærmere undersøkelse viser seg i stor grad å bero på tilfeldigheter. Én konklusjon er at der er å finne en viss mengde nyttig trendinformasjon inni strømmen av tall og statistikk som daglig kommer ut av aksjemarkedene, og at slik informasjon er mulig å filtrere ut. Men den kjernen som faktisk kan utnyttes, og som vi har tatt i bruk, er subtil og ikke alltid lett å oppdage.

Q-Funds' markedstrendmodeller er ikke konstruert for å forutsi trendskifter, men identifiserer og varsler ved retningsskifter som med en viss sannsynlighet vil utvikle seg videre i samme retning. Det viktigste kriteriet, som også er viktig for en brukers sinnsro, er at sikringen skal være på plass i rimelig tid før markedssammenbrudd som med sine dramatiske fall ofte skaper angst hos klientene.

Q-Funds' basismodell med et generelt, globalt perspektiv har fungert daglig i mer enn 9 år og har vært benyttet i kundeporteføljer i nærmere fem år.

Daglig beslutning

Modellen består av beslutningsregler som hver dag behandler utvalgte nøkkeltall fra aksjemarkedet og tar stilling til om sikring skal være på eller av påfølgende dag. De entydige beslutningsreglene er anvendt på børsdata som er tilgjengelig for de siste 10 årene, en periode som bl.a. innbefatter begge sider av teknologiboblen (2001) og uværsåret 2008. Dette representerer en på alle måter innholdsrik og interessant periode i et markedsperspektiv, selv om det ikke gir noen garanti for å representere hva vi typisk kan ha i vente.