Med tett oppfølging av aksjefond og ETF

Home | Markedskommentar | Kontakt
Motta vårt nyhetsbrev:

Om oss

Q-Funds Forvaltning AS har hovedkontor i Trondheim og representasjon i Oslo.

Q-Funds har som mål å maksimere kundenes absolutte avkastning.  Vi er kun fornøyd når kundene våre er fornøyd. Vi har derfor sammenfallende interesse med våre kunder.

Q-Funds tilbyr ukompliserte spareløsninger for personer, bedrifter og andre investorer som søker god avkastning over tid og som samtidig er opptatt av å begrense risikoen for tap.

Timing er ekstremt avgjørende for langsiktige resultater.  Markedene går i bølger.  Unngår man de verste nedturene, blir avkastningen vesentlig forbedret på lang sikt.  Q-Funds benytter en avansert numerisk modell for å avgjøre om kundenes midler skal være investert i aksjefond eller ikke. Når kundenes midler er investert aksjefond, søkes fond som dekker sektorer med relativt god styrke. Når modellen tilsier at markedet er blitt for risikabelt, settes pengene i pengemarkedsfond.

Q-Funds har 10 års track-record med gode resultater.